Eine Neuigkeit von Dolmetscher/Übersetzer für Albanisch

MIRËSEERDHËT

Gëzohemi se mund t’ju përshëndesim në faqen tonë të Internet-it.
Ekipi i agjencisë sonë të përkthimeve ju ofron përkthime, përkthime të vërtetuara dhe teknike si edhe korrigjime të dokumenteve ekzistuese dhe përkthime me gojë.

Ne nuk jemi një agjenci shumë e madhe, prandaj i bëjmë të gjitha përkthimet me shumë kujdes dhe me çmime të arsyeshme (duke filluar nga 15€/faqe – në varësi të gjuhës, të madhësisë së porosisë, të terminologjisë dhe të vështirësisë).

Në kuadrin e shërbimeve tona të përkthimeve ju ofrojmë:

përkthim gjermanisht
përkthim shqip
Cilësia e lartë, saktësia dhe niveli tërheqës i raportit çmim-prodhim që karakterzojnë përkthimet tona si gjuhë amtare bazohen në një përgatitje universitare, punë profesionale dhe përvojë të shumëanëshme.

Ju ofrojmë:

një raport shumë të mirë midis çmimit dhe prodhimit
shërbime online
afate të shkurtëra/pak kohë pas dhënies së porosisë
disponibilitet 24 orësh

Erstellt am 07.04.2013 von

Unsere Website verwendet Cookies. Nähere Informationen, auch dazu, wie Sie das künftig verhindern können, finden Sie hier: Informationen zum Datenschutz

Hinweis verbergen